Sparen & beleggen

In het geval van onvoorziene uitgaven of een plotseling verlies van inkomen kan spaargeld u helpen het hoofd boven water te houden. Het maakt het gemakkelijker om uw financiën te reorganiseren. In dat geval is het een goed idee om een minimum aan spaargeld beschikbaar te hebben.

Er zijn twee soorten sparen: sparen met belastingvoordeel en sparen zonder belastingvoordeel.

Epargne dans un cochon tirelire

Tak 21

Het verzekeringscontract van tak 21 is een spaar- of beleggingsoplossing op middellange of lange termijn. Dit contract wordt gesloten tussen een verzekeringsnemer, een verzekerde, een begunstigde bij leven en een begunstigde bij overlijden. Het contract wordt beëindigd bij het overlijden van de verzekerde, op de vervaldatum van het contract of bij een afkoop van het contract.

Een van de belangrijkste voordelen van tak 21 is dat het een gegarandeerd rentepercentage biedt tot aan de vervaldatum van het contract. Dit percentage kan variëren afhankelijk van het moment van storting. Daarnaast kan dit rentepercentage worden verhoogd met een eventuele winstdeelname die aan het contract wordt toegekend (zonder wettelijke of contractuele verplichting om dit in te schatten!). Natuurlijk wordt dit toegewezen op basis van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Deze winstdeelname is dus niet gegarandeerd en kan elk jaar variëren !

Een tweede niet te verwaarlozen voordeel van tak 21 is dat er kapitaalbescherming is; de verzekeraar draagt het risico, en er is een resultaatsverplichting ten opzichte van de verzekerde. Aan de andere kant, als u uw geld eerder wilt opnemen, kunnen er uitstapkosten en/of een roerende voorheffing van 30% verschuldigd zijn.

Tak 21-verzekeringscontracten kunnen belastbaar of niet belastbaar zijn. Voor het geval van pensioensparen biedt het fiscale voordeel een belastingvermindering van 30% of 25% (indien spaarbedrag hoger dan € 990,00 per jaar) en is er een belasting van 8% verschuldigd op 60-jarige leeftijd.
Voor het geval van langetermijnsparen is het fiscale voordeel 30%, en de belasting bedraagt 10% op 60-jarige leeftijd. Als de contracten geen fiscaal voordeel opleveren, is er geen belasting verschuldigd bij afloop of afkoop.

Tak 23

Met tak 23-levensverzekeringen kunt u streven naar een potentieel hoger rendement.
Anderzijds is het rendement, dat de evolutie van een beursfonds volgt, niet gegarandeerd; het is afhankelijk van de schommelingen op de aandelenmarkten. Het rendement zal dus afhangen van de gekozen beleggingsfondsen op basis van uw profiel, behoeften en risicobereidheid.

Tak 21 of tak 23 ?

TAK 21

Een belasting van 2% is verschuldigd op elke storting

Geen belasting na 8 jaar of bij overlijden

Indien u uw kapitaal wenst op te nemen vóór de 8 jaar, is een roerende voorheffing van 30% van toepassing. Deze wordt berekend op basis van een fictief minimumrendement van 4,75%.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later worden gewijzigd.

TAK 23

Een belasting van 2% is verschuldigd op elke storting

Geen belasting als er geen kapitaalbescherming is.

Bij kapitaalbescherming kan er een roerende voorheffing van 30% verschuldigd zijn als u uw kapitaal vóór de 8 jaar wenst op te nemen.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later worden gewijzigd.

Share This