Personeel

Discussions entre collègues
Homme travaillant et souffrant de douleurs

Arbeidsongevallenverzekering

In België is elke werkgever wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn personeel. Met deze verzekering zijn de medewerkers gedekt in geval van een ongeval op de werkplek en tijdens het woon-werkverkeer.

Het moet eigenlijk gaan om een ongeval dat zich voordoet tijdens en als gevolg van de uitvoering van het werk en dat wordt veroorzaakt door een plotselinge gebeurtenis die letsel tot gevolg heeft.
Deze verzekering vergoedt de kosten van medische zorg, prothesen en verplaatsingen.

Ze beschermt ook de werknemers tegen inkomensverlies bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid, of bij overlijden als gevolg van een arbeidsongeval.

Groepsverzekering

Een groepsverzekering is een verzekeringscontract dat door een werkgever ten behoeve van zijn werknemers wordt afgesloten. Op deze manier stelt de werkgever zijn werknemers in staat om een aanvullend pensioen op te bouwen.
Deze verzekering is een aanzienlijke troef tijdens sollicitatiegesprekken, een uitstekend middel om het personeel te motiveren en een van de belangrijkste netto extralegale voordelen voor een werknemer. Voor het bedrijf is deze verzekering ook een fiscaal interessante investering.

Wie betaalt de premies ?

Ofwel betaalt de werkgever de volledige premie
Ofwel laat de werkgever zijn werknemers een deel van de premie betalen.

Garanties

Een groepsverzekering dient in de eerste plaats voor het opbouwen van een aanvullend pensioen voor werknemers. Het is de zekerheid van een comfortabel aanvullend pensioen gefinancierd door een werkgever waar het hier om gaat.

Het is vervolgens mogelijk voor de werkgever om verschillende aanvullende dekkingen af te sluiten op basis van de behoeften en prioriteiten van zijn werknemers :
Een arbeidsongeschiktheidsdekking: rente bij ongeval of ziekte
Een aanvullende overlijdensdekking: vooraf bepaald kapitaal bij overlijden
Een verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal bij overlijden als gevolg van een ongeval
Een vrijstelling van premiegarantie: premies gedekt door de verzekeraar in geval van arbeidsongeschiktheid.

Deze groepsverzekering kan dus bescherming bieden voor werknemers en hun nabestaanden in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden.
Bij ontslag of beëindiging van een arbeidsovereenkomst behoudt de werknemer het opgebouwde vermogen in het kader van de groepsverzekering.
Natuurlijk stopt de werkgever met het betalen van nieuwe premies!
In geval van faillissement van het bedrijf behouden de werknemers het opgebouwde tegoed.

Gegarandeerd rendement

Een groepsverzekering wordt meestal afgesloten met een gegarandeerd rendement (tak 21), eventueel aangevuld met een winstdeelname. Uw groepsverzekering biedt dan een rendement gegarandeerd door de verzekeraar.

Het is ook mogelijk om te vragen dat de eventuele winstdeelname wordt belegd in beleggingsfondsen (tak 23).

Hospitalisatieverzekering

In België bent u wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds voor uw ziekteverzekering. Helaas dekt de ziekteverzekering niet alle medische kosten, die vaak erg hoog kunnen oplopen. Daarom sluit u best een aanvullende hospitalisatieverzekering af voor uzelf en uw gezinsleden.
Werkgevers kunnen hun personeel een bijzonder voordelig extralegaal voordeel toekennen: een hospitalisatieverzekering.

Wat houdt deze verzekering in ?

De ziekteverzekering dekt niet alle medische kosten. Een bezoek aan een specialist of een ziekenhuisopname wordt slechts gedeeltelijk gedekt Andere kosten zijn voor rekening van de aangeslotene en kunnen aanzienlijk zijn.

Denk aan supplementen voor een eenpersoonskamer, de honoraria van bepaalde artsen… Een hospitalisatieverzekering is geen luxe!
Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering die u en uw gezin beschermt tegen de kosten van een (onverwachte) ziekenhuisopname. Deze verzekering voorkomt financiële verrassingen achteraf…

De exacte dekkingen van deze verzekering variëren, maar hier volgt een overzicht van de belangrijkste dekkingen.

Medische kosten

Een hospitalisatieverzekering gekoppeld aan de beroepsactiviteit vergoedt de medische kosten van een ziekenhuisopname, na tussenkomst van het ziekenfonds.

Ambulante zorg

De kosten voor ambulante zorg die verband houden met een ziekenhuisopname en die optreden binnen een bepaalde periode vóór en na de opname, worden vergoed. Dit omvat bijvoorbeeld medicijnen, prothesen, kinesitherapiesessies, orthopedische apparaten (lenzen, brillenglazen, krukken…).

De ambulante zorg en de genomen periode die in aanmerking komen zijn afhankelijk van de specifieke polisvoorwaarden.

Sommige verzekeringen vergoeden ook ambulante zorg, zelfs zonder ziekenhuisopname.

Wie is verzekerd ?

De werknemer is uiteraard verzekerd, maar het is ook mogelijk, in sommige gevallen, de dekking uit te breiden naar de gezinsleden van de werknemer [ongeacht of ze al dan niet op hetzelfde adres wonen (bijvoorbeeld co-ouderschap) en of ze er al dan niet verblijven].

Wie betaalt de premies ?
Ofwel betaalt de werkgever de volledige premie, Ofwel laat de werkgever een deel of het geheel van de premie betalen door zijn werknemers.

Vrije keuze

Verzekerden kunnen vrij hun arts en ziekenhuis kiezen.
Weet echter dat sommige verzekeringsmaatschappijen de tussenkomst beperken tot 50% als u kiest voor een eenpersoonskamer.

Individuele voortzetting

De wet schrijft voor dat een werknemer die van baan verandert of met pensioen gaat, ervoor kan kiezen om het contract verbonden aan de arbeidsovereenkomst voort te zetten via een individueel contract. Het tarief voor dit contract, dat niet verbonden is aan de arbeidsovereenkomst, wordt echter berekend op basis van de leeftijd van de werknemer.

Share This