Woning

Er zijn verschillende manieren om je woning te beschermen.

Homme protégeant une maison entre ses mains

Woning-of brandverzekering

Een brandverzekering of woningverzekering biedt bescherming tegen schade aan uw woning en de inboedel, zoals meubels.

Dit kan bijvoorbeeld schade zijn veroorzaakt door brand, maar ook door storm, vandalisme, sneeuw en hagel. Bovendien dekt deze verzekering ook de burgerlijke aansprakelijkheid jegens anderen.

Wat dekt een brandverzekering ?

Enerzijds omvat deze de wettelijk verplichte dekking :

Schade veroorzaakt door brand, explosie of implosie

Schade veroorzaakt door blikseminslag

Schade veroorzaakt door een dier of door een voertuig na een aanrijding met een dier

Schade veroorzaakt door hagel en storm

Natuurrampen…

Verschillende aanvullende dekkingen kunnen aan de brandverzekering worden toegevoegd.

Heel vaak dekken verzekeringsmaatschappijen de bijkomende kosten van deze schadegevallen :

Reddingskosten
Verhuis- en herhuisvestingskosten
Expertisekosten
Sloopkosten van beschadigde eigendommen…

Sommige maatschappijen bieden ook wereldwijde dekking voor uw huuraansprakelijkheid, met name voor :

Een vakantiewoning
Een feestzaal
Een studentenkamer
Een of meerdere garages op een adres dat verschilt van uw woonadres.

Rechtsbijstandsverzekering

Helaas kunnen ook hier geschillen ontstaan na een schadegeval.

Heeft u een conflict met uw verzekeringsmaatschappij over de interpretatie van de algemene voorwaarden van uw polis? Heeft een derde schade aan uw woning veroorzaakt en wordt de schade niet gedekt door uw brandverzekeraar of bent u het niet eens met de voorgestelde vergoeding? Weigert uw buurman u te vergoeden voor schade aan uw woning waarvoor hij verantwoordelijk is ?

Dankzij de optionele waarborg rechtsbijstand worden uw rechten juridisch verdedigd bij een dergelijk geschil. U kunt genieten van administratieve en juridische bijstand, en de gerechtskosten alsook de honoraria van advocaten worden gedekt door deze verzekering. Indien nodig kunt u ook een beroep doen op specialisten zoals artsen en tegenexperten. Uw belangen worden verdedigd tot aan de rechtbank, en wij zullen u helpen de hoogste schadevergoeding te verkrijgen waar u recht op heeft.

Diefstalverzekering

Maakt u zich zorgen dat uw woning het doelwit kan zijn van inbrekers? Dan is de beste investering die u kunt doen, een verzekering afsluiten die de inhoud van uw woning dekt in geval van diefstal!

Een diefstalverzekering is een optionele dekking die u kunt toevoegen aan uw brandverzekering en die u beschermt tegen diefstal en vandalisme. De verzekeraar vergoedt u financieel voor schade aan uw woning en inboedel als gevolg van vandalisme of (poging tot) diefstal.

De meeste diefstalverzekeringen vergoeden niet alleen de gestolen voorwerpen, maar ook de schade aan de niet gestolen inboedel.

Share This