Mobiliteit

In België is de auto ongetwijfeld het meest gebruikte vervoermiddel als het gaat om woon-werkverkeer, het brengen van kinderen naar school of vrijetijdsactiviteiten, of gewoon om te gaan winkelen. Het is dus van essentieel belang dat je zowel materieel als menselijk, goed gedekt moet zijn! Een aansprakelijkheidsverzekering alleen is niet voldoende…

conductrice au volant d'une voiture

Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering

Over het algemeen is de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering een contract dat de financiële gevolgen dekt voor de verzekerde wanneer deze materiële of lichamelijke schade veroorzaakt aan een derde, hetzij door nalatigheid, onvoorzichtigheid, zijn kinderen, medewerkers, dieren of zaken waarvoor hij verantwoordelijk is. Deze verzekering dekt echter geen opzettelijk veroorzaakte schade door de verzekerde.

 

In België is de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering, ook wel “BA-verzekering” genoemd, verplicht om met gemotoriseerde voertuigen (auto, motorfiets, scooter, camper, enz.) en bepaalde aanhangwagens op de openbare weg te rijden.

Meer specifiek dekt uw aansprakelijkheidsverzekering schade aan uw passagiers en derden in geval van een ongeval waarvoor u verantwoordelijk bent. Aan de andere kant dekt uw aansprakelijkheidsverzekering u niet voor uw eigen verwondingen als bestuurder, noch voor de schade aan uw eigen voertuig!

Omniumverzekering

Naast de verplichte aansprakelijkheidsverzekering is het mogelijk om een verzekering af te sluiten die eventuele materiële schade aan uw eigen voertuig dekt; dit wordt de omniumverzekering genoemd. Deze uitbreiding van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering brengt natuurlijk een extra premie met zich mee, maar biedt u een grotere bescherming en een ruimere vergoeding!

Er zijn twee soorten aanvullende dekkingen mogelijk: de kleine omnium en de grote omnium.

Wat dekt de kleine omnium (mini-omnium) ?

Deze aanvullende verzekering dekt u tegen schade aan uw voertuig veroorzaakt door : brand, glasbreuk, aanrijdingen met een dier, diefstal of vandalisme, natuurlijke ongevallen zoals overstromingen, hagel, storm,…

Wat dekt de grote omnium (full omnium)?

Naast de dekking die wordt geboden door de kleine omnium, biedt deze aanvullende dekking een andere zeer waardevolle bescherming; het dekt namelijk de schade aan uw voertuig veroorzaakt:
– door uzelf (bijvoorbeeld als u uw zijspiegel beschadigt bij het uitrijden van uw garage)
– of door een onbekende derde partij (bijvoorbeeld de klassieke situatie waarbij uw autodeur bekrast wordt door een winkelwagen op een parkeerplaats van een warenhuis).

conductrice changeant les vitesses

Bestuurdersverzekering

Aangezien de Burgerlijke Aansprakelijkheid autoverzekering en de omniumpolis(sen) de schade dekken aan uw passagiers en derden, evenals materiële schade aan uw voertuig, is het ook aangeraden om een goede dekking voor uzelf, als hoofdbestuurder, te overwegen !

Inderdaad, indien u zonder een goede bestuurdersverzekering, betrokken raakt in een ongeval en een lichamelijk letsel oploopt, zullen uw medische kosten en eventueel inkomensverlies voor uw eigen rekening zijn. En deze kosten kunnen snel oplopen…

Bijstandsverzekering

De pechbijstand voor het voertuig dekt :

  • Het wegslepen
  • De reparatie
  • Het terbeschikkingstellen van een vervangwagen
  • Het terbeschikkingstellen van reserveonderdelen

De persoonlijke bijstand dekt :

  • Repatriëringskosten
  • Herhuisvestingskosten
  • Hospitalisatiekosten
  • Medische kosten

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht, maar kan zeer nuttig zijn :

Stel dat u slachtoffer bent van een verkeersongeval. U en de tegenpartij vullen een aanrijdingsformulier in. Door de emoties op dat moment laten de tekening en de kruisjes die het ongeval uitleggen op het formulier, ruimte voor twijfel … zodat het onmogelijk is om de verantwoordelijkheden vast te stellen en/of de schade te bepalen.

U stuurt het formulier naar uw respectieve verzekeraars. Zij komen echter tot verschillende conclusies: wat te doen?
Als u weinig of geen schadevergoeding ontvangt, hoe kunt u dit dan betwisten ?
En als de derde partij geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, welke stappen moet u dan ondernemen ?

Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering maakt het u gemakkelijker om uw geschillen te regelen, zelfs tot aan de rechtbank indien nodig. Deze verzekering kan uw kosten dekken of u van dienst zijn bij een geschil met een derde partij.

Share This