Bedrijf

Equipe de dirigeants d'entreprise

Verzekering gebouwen

Uw bedrijf is in de eerste plaats een gebouw. Nadat u de best mogelijke financieringsregeling hebt gevonden, moet u er natuurlijk aan denken om het correct te verzekeren!

Brandverzekering

Het belang van het afsluiten van een dergelijke verzekering geldt zowel voor industriële gebouwen als voor particuliere gebouwen, ofwel uw woningen. Want meer dan alleen bescherming tegen brand, dekt deze verzekering ook : schade veroorzaakt door storm of hagel, waterschade , vandalisme en schade aan onroerend goed door inbraak, glasbreuk, de werking van elektriciteit…

Wie en waarvoor ?

Zowel eigenaars als huurders kunnen een brandverzekering afsluiten.

Zowel het gebouw als de inhoud ervan (computermateriaal, kantoorequipment…) kunnen worden verzekerd.

Overweeg optioneel een diefstalverzekering.

Ten slotte kan ook een allriskdekking worden aangevraagd bij uw verzekeraar.

Opmerking 1 : In het geval dat u een kantoorgebouw bezit en/of huurt, bieden sommige bedrijven op maat gemaakte brandverzekeringen hiervoor aan.

Opmerking 2 : In het geval dat u een winkel heeft, kies voor een specifieke brandverzekering waarin het gebouw, de uitrusting, de goederen en eventueel uw persoonlijke bezittingen worden gedekt.

Aanvullende garanties

Denk naast de brandverzekering aan het toevoegen van de volgende garanties :
een diefstalverzekering, financiële bescherming, een uitbreiding van elektronische risico’s of machinebreuk, dekking tegen valse biljetten en diefstal van waardevolle voorwerpen, juridische bescherming …

Materiaalverzekering

Een van de financieel meest belangrijke aspecten van uw bedrijf is ongetwijfeld het machinepark en de computer- en/of technische uitrusting. Al deze technologie, hoe modern ook, is niet gevrijwaard van defecten of haperingen… Ook hier kunnen wij oplossingen/verzekeringen op maat aanbieden om u de grootst mogelijke gemoedsrust te garanderen !

Verzekering "Machinebreuk"

De “machinebreuk” verzekering dekt, zoals de naam al aangeeft, uw vaste of mobiele apparatuur tegen alle accidentele schade of gebreken aan dit materiaal. Met deze dekking zijn de machines zowel verzekerd buiten het bedrijf als tijdens het transport

En met een all risk verzekering?

Alle schade aan uw bedrijfsmateriaal zal hier worden gedekt, met enkele logische uitzonderingen. Er zal ook vergoeding plaatsvinden in het geval dat geen oorzaak wordt gevonden of als de schade uitsluitend te wijten is aan uw eigen onhandigheid.

Bedrijfswagen verzekering

Ze worden vaak in het vizier genomen door de belastingdienst als het gaat om allerlei voordelen… Bedrijfsvoertuigen zijn zeer gebruikelijk binnen bedrijven: auto’s, bestelwagens, vrachtwagens…
Hoe kunt u ze effectief verzekeren ?

Verplichte BA-verzekering

Ter herinnering: In België is de aansprakelijkheidsverzekering, of “BA-verzekering”, verplicht om met een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg te rijden, evenals met bepaalde aanhangwagens.

Deze verzekering vergoedt de schade die u aan derden toebrengt met dit voertuig.

Omnium

Naast de verplichte aansprakelijkheidsverzekering is het mogelijk om een verzekering af te sluiten die eventuele materiële schade aan uw eigen voertuig dekt, dit wordt ook wel “omnium” genoemd.

Deze uitbreiding van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering brengt weliswaar een extra premie met zich mee, maar biedt u een grotere bescherming en schadevergoeding!

De dekkingen opgenomen in een omniumverzekering zijn onder andere: Eigen schade, Glasbreuk, Diefstal, Vandalisme, Storm en hagel, Aanrijding met dieren, Brand.

Aansprakelijkheidsverzekering

Wie onderneemt, neemt risico’s !
Door uw status als ondernemer neemt u onvermijdelijk risico’s en u draagt ook een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van uw klanten, medewerkers en externe partners… Het is daarom nodig om bepaalde risico’s te anticiperen en deze optimaal te dekken.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of D&O-verzekering

Door bepaalde beslissingen te nemen als bestuurder of bedrijfsleider loopt u het risico dat een benadeelde partij uw aansprakelijkheid inroept. Sommige nalatigheden of fouten die u begaat in de uitoefening van uw functie kunnen u veel kosten en zelfs uw privévermogen aantasten.
Het is dus essentieel om deze aansprakelijkheid goed te dekken met een uitgebreide Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of D&O-verzekering..

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering heeft tot doel de financiële gevolgen te dekken van lichamelijke, materiële en immateriële schade veroorzaakt aan derden door het bedrijf, binnen de grenzen van het verzekerde kapitaal.

Er kunnen 3 garanties afzonderlijk of gezamenlijk worden afgesloten :

Bedrijfsaansprakelijkheid dekt schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw gebouw en uw uitrusting in het kader van de uitoefening van de beroepsactiviteit, zowel op het bedrijfsterrein als daarbuiten.
Voorbeeld: een schilder maakt verfvlekken.

Aansprakelijkheid voor toevertrouwde goederen dekt schade aan een object dat aan u is toevertrouwd om eraan te werken.
Voorbeeld: u repareert computers en laat per ongeluk de laptop van een klant vallen.

Aansprakelijkheid na levering dekt schade veroorzaakt door uw producten of werk na levering of uitvoering.
Voorbeeld: u heeft een vaatwasser geïnstalleerd en heeft waarschijnlijk een fout gemaakt. Enkele dagen later lijdt de klant waterschade.

Opmerking : Beroepsfouten zoals een verkeerde diagnose van een arts zijn niet gedekt. Hiervoor moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten !

Aanvullende garanties

Denk naast de brandverzekering aan het toevoegen van de volgende garanties :
een diefstalverzekering, financiële bescherming, een uitbreiding van elektronische risico’s of machinebreuk, dekking tegen valse biljetten en diefstal van waardevolle voorwerpen, juridische bescherming …

Equipe consulte un ordinateur

Aansprakelijkheidsverzekering voor brand en explosie

Dit is een verplichte verzekering voor exploitanten van bepaalde etablissementen die open zijn voor het publiek (restaurants, hotels, sportzalen, bioscopen, discotheken, culturele centra, rusthuizen…). De objectieve aansprakelijkheid houdt in dat een slachtoffer van schade door brand of explosie in een voor het publiek toegankelijke instelling zich kan wenden tot de exploitant van die instelling om vergoeding te krijgen voor zijn lichamelijke en materiële schade, zelfs als geen fout van de exploitant moet worden bewezen.

Exploitanten die deze wettelijke verplichting niet nakomen, lopen het risico op strafrechtelijke sancties en de sluiting van hun bedrijf.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het gezegde is bekend: “Missen is menselijk!”

Denk aan de chirurg die het rechterbeen opereert in plaats van het linkerbeen, of de boekhouder die vergeet om uw BTW-lijsten op tijd in te dienen en daarom een boete krijgt opgelegd…

Deze verzekering dekt contractuele schade toegebracht aan derden (inclusief uw klanten) als gevolg van fouten, verzuim, nalatigheden in de uitoefening van het beroep zelf of van het verlies, de beschadiging of het verdwijnen van documenten.

Deze verzekering is wettelijk of deontologisch verplicht voor de uitoefening van bepaalde gereglementeerde beroepen. Dit is het geval voor medische en paramedische beroepen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen…) en bepaalde vrije beroepen (advocaten, accountants, reisagenten…).

Rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven

In het kader van uw activiteiten kunt u zich geconfronteerd zien met strafrechtelijke verdediging of het indienen van een vordering tegen een derde partij.

Deze verzekering stelt u in staat om bij geschillen over aansprakelijkheden bij uw professionele activiteiten u te laten bijstaan.

Share This