Familie

Famille s'enlaçant dans les bras

Familiale verzekering of Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) privéleven

Heeft uw zoon zijn voetbal door het raam van de buurman geschoten? Is uw hond ontsnapt en heeft hij iemand gebeten?

In dergelijke situaties komt uw familiale verzekering tussenbeide.
Hoewel deze verzekering niet verplicht is, kan ze erg nuttig zijn. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje, vooral met kinderen, en de financiële gevolgen kunnen zeer zwaar zijn.

De familiale BA verzekering beschermt u en uw gezin (dat wil zeggen, alle leden van het gezin die onder hetzelfde dak wonen, inclusief uw huisdieren, uw kinderen die op kot zitten, en zelfs uw huishoudelijk personeel zoals een poetsvrouw of tuinman) tegen lichamelijke en/of materiële schade toegebracht aan anderen door een familielid.

De schade aan een derde kan het gevolg zijn van (onopzettelijke) fouten , nalatigheid of tekortkomingen begaan door een familielid. Daarom wordt het aanbevolen om de familiale aansprakelijkheidsverzekering op te nemen in uw basisverzekeringen.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand is een verzekering waarmee u juridische informatie over een onderwerp kunt inwinnen of een minnelijke oplossing kunt vinden in een geschil dat u heeft met een derde partij.
Dit is bijvoorbeeld het geval als u een conflict heeft met een buurman of een dienstverlener.

Rechtsbijstand kan u ook helpen uw belangen te verdedigen in een gerechtelijke procedure.
U kunt bijvoorbeeld worden vertegenwoordigd en verdedigd door een advocaat die door uw verzekeringsmaatschappij is aangesteld wanneer u voor de rechter wordt gedaagd.

De verzekeraar kan ook een gerechtelijke procedure starten namens u, bijvoorbeeld als u een derde partij aanklaagt voor schade die u meent te hebben geleden door die derde partij.

Persoonlijke ongevallenverzekering

Nu zijn uw auto en woning goed verzekerd. En als uw zoon zijn bal door het raam van de buren schopt, komt de familiale verzekering tussenbeide.

Maar bent u ook goed verzekerd tegen ongevallen die zich voordoen in uw privéleven ?
Vaak hebben we de neiging om ze te vergeten, maar het gezegde is welbekend: “Ongevallen gebeuren niet alleen bij anderen !”

Als u slachtoffer bent van een ongeval als werknemer, kunt u een beroep doen op de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever. Maar dat geldt niet voor uw vrije tijd. Vandaar het bestaan van de ongevallenverzekering die financiële dekking biedt wanneer u slachtoffer wordt van een ongeval in uw privéleven (bijvoorbeeld wanneer u van een ladder valt of uzelf verwondt tijdens het snoeien van de haag, maar ook bijvoorbeeld als u bij een val met de fiets uw vingers bezeert).

Naast de uitkeringen die u ontvangt van uw ziekenfonds en eventuele hospitalisatieverzekering, geeft een ongevallenverzekering u ook recht op terugbetaling van medische kosten (inclusief kosten voor prothesen, vervoer naar het ziekenhuis, begrafeniskosten, enz.).

Wat vooral belangrijk is, is dat u zeker bent van een aanvullende schadevergoeding als u definitief arbeidsongeschikt wordt verklaard.
In dat geval ontvangt u meestal een vast bedrag dat wordt bepaald door de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Bij blijvende invaliditeit ontvangt u ineens een kapitaal of een rente die de verzekeraar met regelmatige tussenpozen uitbetaalt gedurende een vastgestelde periode (bijv. tot aan uw pensioen).

Bij tijdelijke invaliditeit ontvangt u een kapitaal of een rente.

Bij overlijden ontvangen nabestaanden een kapitaal.

Reisverzekering

Wie van jullie droomt er niet van zon, prachtige stranden, aperitieven met familie of vrienden…?
Helaas kunnen deze langverwachte ontspanningsmomenten soms snel verstoord worden: reisannulering om gezondheidsredenen of door de luchtvaartmaatschappij, verlies van bagage, ongeval in het buitenland… Hoe zorgt u ervoor dat deze onvoorziene gebeurtenissen niet uit de hand lopen ?

Bijstand in het buitenland

De voorwaarden voor dergelijke bijstand variëren van de ene maatschappij tot de andere. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen om de verzekering te kiezen die het beste bij uw behoeften past !

Deze bijstandsverzekering omvat voornamelijk :

Dekking van medische kosten en ziekenhuisopname;
Terugbetaling van hotelkosten in geval van overmacht;
Repatriëring van de patiënt en zijn familie;
Terugkeer van kinderen en hun begeleiding;
Kosten voor zoek- en reddingsoperaties;
Terugbrengen van het lichaam in geval van overlijden.

Wat betreft het aspect “voertuigen”, heeft de bijstandsverzekering als doel ervoor te zorgen dat u, de verzekerde, niet te lang vastgehouden wordt op uw vakantiebestemming, zowel in België als in het buitenland.

Annulatieverzekering

De bel heeft geluid, de grote dag van vertrek op vakantie is aangebroken !

Maar dan komt er een totaal onverwachte gebeurtenis die deze vreugdevolle momenten verstoort: ziekte of het verlies van een dierbare, een ziekenhuisopname, een positieve coronatest… Niemand is immuun voor dergelijke situaties !

Uw annulatieverzekering dekt eenvoudigweg de kosten die voortvloeien uit het onvermogen om te reizen zoals geboekt.

Hospitalisatieverzekering

Of het nu gaat om het verwijderen van een wijsheidstand of het plaatsen van een knieprothese, een bevalling of een langdurige chemotherapiebehandeling, wie zal er uiteindelijk niet op een dag in het ziekenhuis moeten worden opgenomen ?
Ziekenhuiskosten lopen snel op, vandaar het belang van een goede bescherming op dit gebied: een hospitalisatieverzekering is een noodzakelijk kwaad !

De dekkingen van dit soort verzekeringen kunnen zeer divers zijn. Een gemeenschappelijke basis van dekkingen door deze verzekeringen omvat:

Medische kosten na tussenkomst van uw ziekenfonds
Ambulante kosten voor en na de ziekenhuisopname
Kosten verbonden aan bepaalde ernstige ziekten.

 

Waarom een ziekenhuisverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij in plaats van bij een ziekenfonds ?

De verschillen concentreren zich voornamelijk rond drie aspecten :

de premie en wat eruit volgt
de omvang van de dekking (vaak beperkter bij inschrijving via de mutualiteit, met name bij ernstige ziekten, implantaten of prothesen, bevallingsverblijven, enz.)
de vergoeding per type kamer.

Nogmaals, het is raadzaam om elkaar te ontmoeten en samen te bespreken welke hospitalisatieverzekering het beste aansluit bij uw behoeften.

Uitvaartverzekering

Wat is een uitvaartverzekering ?

Voor al uw dagelijkse activiteiten is uw makelaar er om u te beschermen: op het werk, in de auto, thuis, bij uw familie… Met een uitvaartverzekering is die bescherming nog uitgebreider… tot uw laatste dag… en daarna !

Een uitvaartverzekering is eigenlijk een voorzorgscontract dat tot doel heeft uw partner en/of nakomelingen te behoeden voor de materiële gevolgen van uw overlijden. Concreet dekt een uitvaartverzekering alle kosten van uw begrafenis (kosten van een begrafenis of crematie).

Sluit een uitvaartvoorzorgsplan af bij onze partner DELA..

 

Welke voordelen biedt zo’n verzekering?

Door deze verzekering af te sluiten :

– Beschermt u uw dierbaren tegen de kosten van uw begrafenis; deze kosten zijn gedekt voor het bedrag waarvoor u zich hebt verzekerd.

– Garandeert u uw dierbaren hulp en advies bij de afhandeling na het overlijden/de begrafenis. Inderdaad, een adviseur in formaliteiten na de begrafenis bezoekt uw familie om hen te helpen bij het nadenken over en uitvoeren van alle praktische en administratieve formaliteiten.

– Kunnen uw dierbaren ook profiteren van emotionele ondersteuning; een psycholoog kan worden gecontacteerd om hen te begeleiden in deze moeilijke momenten.

– Kunnen uw dierbaren profiteren van bepaalde specifieke extra diensten die zijn afgestemd op hun situatie: gezinshulp, oppas…

Kortom, het afsluiten van een dergelijke verzekering stelt uw dierbaren in staat om in alle rust te rouwen!

Merk ook op dat DELA het repatriëren organiseert en financiert in geval van overlijden in het buitenland of de vervroegde terugkeer van samenwonende familieleden die in het buitenland op reis zijn als u plotseling in België overlijdt.

Voor alle praktische vragen kunt u bellen naar de informatielijn van DELA

Share This