Kredieten

Let op! Geld lenen kost ook geld.

Uw lening tegen het beste tarief met een onafhankelijke makelaar

Omdat elk van onze klanten uniek is en elk project het recht heeft om gerealiseerd te worden, bieden wij u een gepersonaliseerde en gedetailleerde analyse van uw dossier aan. Wij zoeken, samen met verschillende bankpartners, voor u en met u naar de meest rendabele financiële oplossing op de markt voor hypothecair krediet!

Equipe de dirigeants d'entreprise

U wilt eigenaar worden ?

Voordat u stappen onderneemt om een onroerend goed te bezoeken of te denken aan het opstellen van een meer gepersonaliseerd project, is het belangrijk om uw terugbetalingscapaciteit te kennen !

Aangezien elke bankpartner zijn eigen criteria vaststelt voor het aanvaarden van een hypothecaire lening, is de rol van een onafhankelijke makelaar om u correct te kunnen adviseren op basis van uw persoonlijke financiële mogelijkheden, en dus uw zoektocht te richten op een haalbaar project.

Eenmaal deze eerste formaliteit is voltooid, kunt u beginnen met zoeken naar het geschikte, of zelfs gedroomde, onroerend goed.

Daar is het, u heeft het gevonden… Het is nu tijd om aan de slag te gaan! Het ondertekenen van een koopovereenkomst is meestal de eerste stap om een onroerendgoedtransactie te bezegelen.

Nadat de koopovereenkomst en/of het compromis is ondertekend, kan uw onafhankelijke makelaar volledig in actie komen. Het is inderdaad pas vanaf het moment dat u een concreet project heeft dat de aanvraag voor een hypothecaire lening kan worden ingediend bij een bankpartner. Op basis van alle door uw makelaar gevraagde documenten (persoonlijke gegevens, loonstroken, informatie over het onroerend goed, enz.) stelt deze het dossier samen dat naar de bankinstelling moet worden gestuurd.

Als na het indienen van uw aanvraag een akkoord voor een hypothecaire lening is verkregen, hoeft uw makelaar alleen nog een afspraak met u te maken om alle documenten met betrekking tot uw overeenkomst te ondertekenen. Tijdens deze gelegenheid wordt ook besproken welke aanvullende producten aan deze lening zijn gekoppeld (schuldsaldoverzekering, woonverzekering).

Natuurlijk is uw handtekening van de notariële akte wat de definitieve verkoop bevestigt; dus pas vanaf die dag bent u volledig eigenaar van uw onroerend goed.

Registratierechten en kortingen

Variabelen afhankelijk van de regio waarin u uw eigendom wilt verwerven.
Mogelijke kortingen om de toegang tot eigendom te vergemakkelijken en de kosten van uw aankoop te verlagen.

Notariskosten

Ze worden wettelijk bepaald en komen overeen met een percentage van de waarde van het onroerend goed.
Hun bedrag wordt bepaald op basis van een degressieve schaal van percentages van de aankoopprijs. Dit betekent dat hoe hoger de aankoopprijs is, hoe lager het toegepaste percentage zal zijn.

Aktekosten voor de lening

Wanneer de bank u een lening verstrekt, moet zij een garantie hebben om elk risico van wanbetaling te dekken. Deze garantie bestaat meestal uit een hypothecaire inschrijving. Er bestaat echter onder bepaalde voorwaarden een andere oplossing: de hypothecaire volmacht. Afhankelijk van de garantie die de bank op uw eigendom wil nemen, kunnen de bedragen variëren

Hypothecaire inschrijving
Dit is de duurste garantie voor de koper, maar de veiligste voor de bank omdat het haar in staat stelt uw eigendom te verkopen in geval van wanbetaling van uw hypothecaire lening..
Deze inschrijving heeft meestal een looptijd van 30 jaar, wat het voordeel heeft dat het terugbetaalde geld opnieuw kan worden gebruikt voor een nieuwe aankoop of renovaties zonder extra kosten (heropname van het uitstaande bedrag).

De hypothecaire volmacht
De hypothecaire volmacht is een volmacht die de leners aan de bank geven om op elk moment een hypothecaire inschrijving te maken. Minder zekerheid dus voor de bank… Maar de leners besparen zo de kosten verbonden aan het vestigen van een hypotheek.

Schuldsaldoverzekering

Bij het afsluiten van een lening kunt u ook een verzekering afsluiten die uw partner, erfgenamen of naasten beschermt in geval van overlijden.

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die wordt afgesloten als garantie voor een lening.

Door een dergelijke verzekering af te sluiten, zal de bankinstelling die u de hypothecaire lening verstrekt, gerustgesteld zijn over de aflossing van de lening. Inderdaad, in geval van overlijden van de lener, zal de verzekeringsmaatschappij het resterende saldo van de lening aan de bankinstelling betalen => garantie voor de terugvordering van de uitgeleende bedragen..

Fiscaliteit

Net zoals bij registratierechten, is vastgoedbelasting geregionaliseerd. De aftrekbaarheid van hypothecaire leningen of fiscale voordelen voor uw hoofdverblijfplaats verschilt dus van de ene regio tot de andere..

Brussel

In Brussel is elke fiscale aftrek van een hypothecaire lening afgeschaft sinds 1 januari 2017. Als tegenprestatie en om toegang tot eigendom te vergemakkelijken, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de registratierechten verlaagd.

Onder bepaalde voorwaarden, kunt u namelijk profiteren van een vermindering op de eerste schijf van € 175.000 (€ 200.000 vanaf 01/01/2023), wat neerkomt op een fiscaal voordeel van € 21.875.

Vlaanderen

In Vlaanderen is de Woonbonus verdwenen sinds 1 januari 2020 voor alle nieuwe verwervingen. Ook in deze regio heeft de fiscale aftrek plaatsgemaakt voor verminderde registratierechten.
Concreet kan men in Vlaanderen vanaf 1 januari 2022 profiteren van een vast tarief van 3% op de registratierechten voor de verwerving van de woning waarin de koper (en eventueel zijn gezin) zich verbindt om te wonen, zonder een andere eigendom te bezitten.

Wallonië

In Wallonië kunt u nog steeds profiteren van een fiscaal voordeel via de wooncheque, en dit gedurende een maximale periode van 20 jaar.
De fiscale aftrek hangt af van uw belastbaar netto-inkomen; deze is beperkt tot een maximumbedrag van € 1.520,00 voor inkomens onder de € 22.380,00.
U komt ook in aanmerking voor een vermindering van de registratierechten onder bepaalde voorwaarden en kunt een vrijstelling krijgen op de eerste schijf van € 20.000,00.

ONZE VERSCHILLENDE KREDIETFORMULES

Eerste aankoopkrediet

Wat is precies een hypothecaire lening? Hoe dient men zo’n aanvraag in? Kom ik in aanmerking voor kortingen als eerste koper? Moet ik eigen middelen inbrengen om het te verkrijgen? We kunnen u helpen op de meest optimale manier antwoord te geven op al deze vragen en nog veel meer!

Samen met u zullen we DE financiële oplossing vinden waarmee u kunt genieten van de beste voorwaarden op de vastgoedmarkt.
Het verwerven of renoveren van een huis of appartement zal binnenkort geen droom meer zijn…

Tweede aankoopkrediet

U bent al eigenaar en u wilt een tweede onroerend goed verwerven, hetzij als investering, hetzij als tweede verblijf (bijvoorbeeld een appartement aan de kust).

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor dergelijke aankopen gewijzigd door een nieuwe regelgeving die de Nationale Bank van België aan de banksector heeft opgelegd. Banken moeten sindsdien specifieke regels volgen met betrekking tot de leningquota’s (het verhoudingsgetal tussen de waarde van onroerend goed en het geleende bedrag in het kader van een hypothecaire lening).

We zullen ook uw partner zijn om samen met u de beste kredietformules te onderzoeken die van toepassing zijn op meerdere eigendommen..

Kredietconsolidatie

Een kredietconsolidatie stelt een lener (of een huishouden) in staat om alle of een deel van de door hen afgesloten leningen samen te voegen, met als doel ze te consolideren. Hierbij worden meerdere leningen omgezet in één en worden dus verschillende maandelijkse termijnen samengevoegd tot één termijn.

Door middel van het samenvoegen van leningen, krijgt u de mogelijkheid om de looptijd van uw afbetaling te verlengen, wat logischerwijs resulteert in een lager verschuldigd bedrag per maand..

Vaste termijn

Het krediet met een vaste termijn (bulletkrediet) is een hypothecaire lening waarbij u alleen de rente betaalt! U profiteert dus van een aanzienlijk lichtere maandelijkse aflossing!

Het kapitaal wordt op zijn beurt in één keer terugbetaald aan het einde van de lening.

Kredietgeschil

Is het nog mogelijk om een nieuwe lening aan te gaan ondanks een negatieve aangifte bij de Nationale Bank van België?

Terwijl traditionele banken geen alternatieven aanbieden wanneer u een lening niet hebt afgelost, kunnen wij u helpen als u uw situatie wilt regulariseren na een negatieve aangifte bij de NBB.

Het geschillenkrediet is een unieke oplossing die alleen bestaat in de makelaarssector.

Dankzij de mogelijkheid om uw afbetalingen over een langere periode te spreiden, wordt uw maandelijkse afbetaling draaglijker en kunt u uw schulden meer sereen aflossen.

Het beheer van uw budget wordt vereenvoudigd omdat u slechts één lening, één maandelijkse termijn en één rentetarief heeft.

Renovatielening

Heeft uw woning wat renovatiewerk nodig? De renovatielening komt in vele vormen voor.

Als het de vorm aanneemt van een klassieke hypothecaire lening, zullen de rentetarieven aantrekkelijker zijn en kan de lening worden afgesloten voor een maximale duur van 30 jaar. De geldverstrekker zal een hypotheek op uw eigendom nemen om uw financiering te waarborgen.

Als u gunstige tariefvoorwaarden heeft verkregen, is deze keuze de meest economische omdat u niet naar de notaris hoeft te gaan en dus de meeste kosten vermijdt.

Desolidarisatie

De wisselvalligheden van het leven leiden ertoe dat veel koppels tegenwoordig uit elkaar gaan of scheiden. Dan rijst de vraag wat er zal gebeuren met het gemeenschappelijk vermogen.

Ofwel wordt het gemeenschappelijk goed verkocht en gaat ieder zijn eigen weg. Ofwel wil een van de partijen het behouden. In dat geval spreken we van een desolidarisatie uit onverdeeldheid. Het is dan aan de partij die het gemeenschappelijk goed behoudt om het te kunnen financieren! Degene die het goed behoudt, moet “zijn deel” betalen aan degene die zijn rechten overdraagt (= het saldo).

Deze nieuwe vastgoedtransactie brengt uiteraard aanzienlijke kosten met zich mee, die vaak het onderwerp moeten zijn van nieuwe hypothecaire financiering. De partner die het gemeenschappelijk goed behoudt, moet niet alleen het eventuele saldo van de bestaande lening op het moment van de scheiding herfinancieren, maar moet ook het aandeel van zijn ex-partner kunnen terugkopen.

Overbruggingskrediet

U bent eigenaar en wilt een nieuw pand kopen voordat u het eerste heeft verkocht…

Het overbruggingskrediet is een vorm van kortlopende hypothecaire lening (maximaal 2 jaar). Het stelt u in staat om de overgang tussen de verkoop van een onroerend goed en de aankoop van een nieuw huis soepel te laten verlopen, zonder te hoeven wachten op de verkoop van uw huidige woning.

Het is een comfortabele oplossing die u in staat stelt uw nieuwe aankoop met een gerust hart te benaderen zonder druk te voelen bij de verkoop van uw huidige woning. Hierdoor kunt u waarschijnlijk een betere prijs krijgen voor uw woning en hoeft u deze niet tegen een lagere prijs te verkopen.

De bank schiet het bedrag voor via een kortlopend krediet waarop u alleen rente betaalt in het kader van een klassiek overbruggingskrediet..

Share This