MiFID


In overeenstemming met de wet van 30 juli 2013 en haar koninklijke besluiten, verstrekt ons kantoor u de volgende informatie

Informatie over ons kantoor

Bedrijfsnaam: Assurances Moulin Parent
Rechtsvorm: Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ECB nummer: 0429.671.891

Ons kantoor is onder nummer 020743 ingeschreven in de categorie verzekeringsmakelaars in het register van verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, waarvan de zetel gevestigd is in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel en dat kan worden geraadpleegd op de website www.fsma.be.

De tussen het kantoor en de cliënt te gebruiken communicatiemiddelen, met inbegrip, in voorkomend geval, van het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, zijn post, telefoon, e-mail en fax.

De talen die door ons kantoor worden gebruikt zijn Nederlands en Frans.

Alternatieve geschillenbeslechting : Ons kantoor doet zijn best om u tevreden te stellen. Als u problemen of vragen hebt, staan wij tot uw beschikking. Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening die we samen niet hebben kunnen oplossen, kan u contact opnemen met de Ombudsdienst voor Verzekeringen op het adres Square de Meeus 35, 1000 Brussel
Tel. 02/547.58.71 – Fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.

Algemene voorwaarden voor het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten

In overeenstemming met de wetgeving heeft ons bureau een beleid inzake belangenconflicten ontwikkeld. Nadere informatie over dit beleid kan op verzoek worden verkregen. Het zal u worden verstrekt in een duurzame drager.

Voor de verleende verzekeringsbemiddelingsdiensten wordt ons kantoor vergoed in de vorm van provisies. Bovendien kan ons kantoor een vergoeding ontvangen voor de verzekeringsportefeuille van een bepaalde verzekeringsmaatschappij of voor de werkzaamheden die ons kantoor voor deze maatschappij uitvoert. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het klantengedeelte van onze website of kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Informatie over de soorten diensten en contracten die ons kantoor kan aanbieden

Ons kantoor biedt verzekeringsbemiddeling aan. Deze diensten bestaan in het adviseren over verzekeringscontracten, het presenteren of aanbieden van verzekeringscontracten of het verrichten van andere werkzaamheden ter voorbereiding of bij de sluiting van deze contracten, dan wel het assisteren bij het beheer en de uitvoering daarvan. Ons kantoor is actief op de volgende gebieden:

1. 1. Ongevallen – 2. Ziekte – 3. Landvoertuigen, andere dan railvoertuigen – 4. Korps spoorwegvoertuigen – 5. Korps luchtvoertuigen – 6. 6. Voertuigen voor de zee-, meer- en binnenvaart – 7. Vervoerde goederen, met inbegrip van goederen, bagage en alle andere goederen – 8. Vuur en natuurlijke elementen – 9. Andere schade aan eigendommen – 10. R.C. motor landvoertuigen – 11. R.C. luchtvoertuigen – 12. R.C. zee-, meer- en riviervoertuigen – 13. R.C. General – 14. Krediet – 15. Zekerheid – 16. Diverse geldelijke verliezen – 17. Wettelijke bescherming – 18. Bijstand – 21. Levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen, met uitzondering van huwelijks- en geboorteverzekeringen – 22. Niet-investeringsfonds gerelateerde huwelijks- en geboorteverzekering – 23. Aan beleggingsfondsen gekoppelde levens-, huwelijks- en levensverzekeringen – 24. Verzekering in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, bekend als permanente ziektekostenverzekering (langlopende, niet-opzegbare ziektekostenverzekering) – 25. Tontine transacties – 26. Kapitalisatieverrichtingen – 27. Beheer van collectieve pensioenfondsen – 28. Verrichtingen als bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I, van de Franse Code des assurances – 29. Van de duur van het leven afhankelijke verrichtingen, als omschreven of bedoeld in de sociale verzekeringswetgeving, wanneer zij door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden uitgevoerd of beheerd in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat.

Op onze website vindt u, per verzekeringsmaatschappij, de verzekeringscontracten die ons kantoor aanbiedt, de voorwaarden en de bijbehorende dekking.

Informatie over de beschrijving van de aard en de risico’s van spaar- en beleggingsverzekeringen is te vinden in de financiële informatiebladen levensverzekering.

Informatie over kosten en vergoedingen

Aanverwante kosten en vergoedingen – Artikel 9 van Koninklijk Besluit nr. 2 van 21 februari 2004 (artikel 13 MiFID Koninklijk Besluit) – Zie komende FSMA-verordening.

Adequate rapportage

Aard, frequentie en data van de passende verslagen (zie artikel 27 § 8 van de wet van 02/08/2002 – artikel 4 8° van het koninklijk besluit nr. 1) – FSMA-reglement in aantocht.
Share This